Blue Flower

Anders Tegnells hjältekraft är det enda som står emellan ett Sverige som sjunker allt djupare i socialdemokratiskt folkförtryck och ett fritt, välmående land.